Informacje

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy

Wybrzeże J.Słowackiego 9
50-413 Wrocław
tel. 71 344 65 70, fax 71 342 49 01

NIP 896-10-01-269
Regon 007003480

e-mail:  dolnoslaska@ohp.pl
strona:  ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/dolnoslaskie

Wojewódzki Komendant OHP
Bernadetta Brożyna
b.brozyna@ohp.pl

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP
Dariusz Mikosa
d.mikosa@ohp.pl

Inspektor ochrony danych
Maciej Węgrzyn
rodo.dolnoslaska@ohp.pl

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu  jest jednostką organizacyjną OHP utworzoną dla realizacji zadań na obszarze województwa dolnośląskiego, w ramach której funkcjonują:

  • Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP
  • Hufce Pracy
  • Młodzieżowe Biura Pracy
  • Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
  • Mobilne Centra Informacji Zawodowej
  • Młodzieżowe Centra Kariery

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)

Przepisy prawne:

  1. Rozporządzenie w sprawie BIP
  2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Wytworzył:
Agata Klucznik
(2013-04-22)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-22 11:35:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Słobodzian Filip
(2023-08-04 09:55:20)