Działania pomocowe w związku ze stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-COV-2 w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu

  1. Kierownik jednostki organizacyjnej OHP jest odpowiedzialny za kontakt z wychowankami oraz pracownikami OHP, u których rozpoznano chorobę COVID-19, w celu pozyskiwania wiadomości o stanie ich zdrowia i ewentualnej potrzebie udzielenia wsparcia przez kierownika jednostki organizacyjnej/budżetowej, stosownie do okoliczności losowych.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za organizację kontaktu z przebywającymi na kwarantannie wychowankami i współpracownikami z kierowanej przez niego jednostki w celu udzielania wsparcia stosownie do okoliczności losowych. O zakresie wsparcia i środkach przeznaczonych na jego realizację decyduje kierownik jednostki organizacyjnej/budżetowej.
  3. Kierownik jednostki organizacyjnej na bieżąco monitoruje i analizuje rozwój sytuacji epidemicznej oraz organizuje kontakty z wychowankami, ich rodzicami/opiekunami drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznych komunikatorów. Wychowawcy udzielają wsparcia wychowankom. W razie potrzeby, organizują wsparcie: pedagoga, psychologa, lekarza, duszpasterza.
Wytworzył:
(2022-01-17)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2022-01-17 12:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2022-01-17 12:55:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki