Wersja łatwa do czytania i zrozumienia (ETR)

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia (ETR)


Teksty łatwe do czytania zawierają
informacje, które każdy może z łatwością
przeczytać i zrozumieć.
ETR - easy to read, skrót w języku angielskim,
który oznacza łatwy do czytania

 Symbol wersji ETR
Symbol wersji łatwej do czytania i zrozumienia

Czym zajmują się Ochotnicze Hufce Pracy?


Ochotnicze Hufce Pracy (w skrócie OHP) to państwowa jednostka budżetowa.
Jest ona nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia
oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży,
a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży.

Czym zajmuje się Dolnośląska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu?


Dolnośląska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną OHP
realizującą zadania Ochotniczych Hufców Pracy
na terenie Województwa Dolnośląskiego.

W Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu
zadania są realizowane przez:


•    Ośrodki Szkolenia i Wychowania
•    Hufce Pracy
•    Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
•    Młodzieżowe Biura Pracy
•    Mobilne Centra Informacji Zawodowej
•    Młodzieżowe Centra Kariery

Żeby załatwić sprawy w Komendzie,
osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:


Napisać pismo i wysłać je na adres:
Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Wybrzeże J. Słowackiego 9
50-413 Wrocław

Przynieść pismo do Sekretariatu Biura.
Tam można zostawić pisma i inne dokumenty.
Sekretariat znajduje się na wysokim parterze budynku.

Przyjść do Komendy i spotkać się
z pracownikiem w godzinach pracy Komendy.

Komenda czynna jest od poniedziałku do piątku
 w godzinach od 7.45 do 15.45.

Wysłać faks pod numer 71 342 49 01                    
Zadzwonić pod numer 71 344 65 70

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:
dolnoslaska@ohp.pl

Adresy jednostek organizacyjnych
na Dolnym Śląsku
można znaleźć na stronach pod następującymi linkami:

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2021-02-17)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2021-02-17 12:32:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2023-03-15 11:01:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki