Hufce Pracy

Najstarszą wieloletnią formą organizacyjną działalności OHP są hufce pracy bez zakwaterowania. Zapewniają uczestnikom  możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Na Dolnym Śląsku hufce są zorganizowane w wielu miejscowościach, w miejscu zamieszkania młodzieży. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy, w tym w  zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w ponad 35 zawodach:
• sprzedawca      
• kucharz
• stolarz, tapicer
• ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• robotnik budowlany (murarz -tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)
• krawiec
  oraz zawodach rzemieślniczych takich jak np. cukiernik, piekarz, fryzjer i inne.

Część młodzieży po zakończeniu okresu szkolenia zawodowego będzie miała możliwość podjęcia pracy stałej w zakładach, w których przyucza się lub uczy się zawodu. Młodociani objęci są także formami kształcenia kursowego realizowanego w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

  Na Dolnym Śląsku działają następujące hufce pracy:

W rejonie Wałbrzycha:

1-7  Hufiec Pracy Dzierżoniów
  Komendant HP - Jadwiga Hajduk-Stalica
  Rynek 36/20
  58-200 Dzierżoniów
  Tel. 74 831 48 54
  e-mail: hp.dzierzoniow@ohp.pl,   j.stalica@ohp.pl

 Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
 Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; blacharz samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, dekarz

1-30 Hufiec Pracy Wałbrzych
  Komendant HP - Tomasz Napiórkowski
 pl. Magistracki 3
  58-300 Wałbrzych
  tel. 74 666 75 73
  e-mail:  hp.walbrzych@ohp.pl
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiajacymi do pracy (VIII klasa), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (VII klasa), Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; ślusarz, operator urządzeń przemysłu ceramicznego; blacharz

1-33 Hufiec Pracy Bielawa
  Komendant HP - Mariola Stasiewicz
  ul. Wolności 109
  58-260 Bielawa
  tel. 74 833 21 38
  e-mail: hp.bielawa@ohp.pl  
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa),  Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; operator obrabiarek skrawających

1-34 Hufiec Pracy Ziębice
  (funkcjonuje grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śl.)
  Komendant HP - Grzegorz Abrahamik
  Pl. Strażacki 8
  57-220 Ziębice
  tel. 531 160 893, 74 816 12 04
  e-mail: hp.ziebice@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; kamieniarz; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik; cukiernik; piekarz; operator urządzeń skrawających; rolnik

Grupa wychowawcza w Ząbkowicach Śląskich
  st. wychowawca - Agnieszka Bednarczyk, Klaudia Kaczorowska
  pl.Marii Curie-Skłodowskiej 1
  57-200 Ząbkowice Śląskie
  tel. 74 815 12 20
e-mail: gw.zabkowiceslaskie@ohp.pl

1-38 Hufiec Pracy Nowa Ruda
 Komendant HP – Anna Grochowska
 ul. J. Piłsudskiego 14
  57-400 Nowa Ruda
  tel. 74 873 50 62
  e- mail: hp.nowaruda@ohp.pl
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; stolarz;

1-40 Hufiec Pracy Świdnica
  Komendant HP - Irena Nowak
  ul. Długa 33 lok.28
  58-100 Świdnica
  tel. 74 852 04 27
  e-mail: hp.swidnica@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego:  Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; tapicer; elektromechanik pojazdów samochodowych

W rejonie Legnicy:

1-1 Hufiec Pracy Legnica
  p.o.Komendanta HP - Dagmara Florczyk-Choma
  ul. A.Mickiewicza 21
  59-220 Legnica
  tel. 76 862 43 33
  e-mail: hp.legnica@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; elektryk;

1-2 Hufiec Pracy Góra
  Komendant HP - Zofia Świerszcz
  ul. Piastów 6
  56-200 Góra
  tel. 65 544 11 77
  e-mail: hp.gora@ohp.pl  
 
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; piekarz; stolarz; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; blacharz samochodowy;


1-13 Hufiec Pracy Przemków
  Komendant HP - Aneta Maszczak
   ul. Leśna Góra 3
  Przemków 59-170
  tel. 76 831 91 36
  e-mail: hp.przemkow@ohp.pl

Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; operator obrabiarek skrawających; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; monter mechatronik; cukiernik; piekarz;

1-21 Hufiec Pracy Jawor
  (funkcjonuje grupa wychowawcza w Złotoryi)
  Komendant HP - Monika Sikorska
  ul. Zamkowa 2
  59-400 Jawor
  tel. 76 87 072 76
  e-mail: hp.jawor@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; murarz-tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych; stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Grupa wychowawcza w Złotoryi
  st. wychowawca - Andrzej Kowalik
  ul. Wojska Polskiego 52
  59-500 Złotoryja
  tel. 733-341-467
e-mail: gw.zlotoryja@ohp.pl

1-23 Hufiec Pracy Polkowice
  Komendant HP - Katarzyna Nowak
  ul. Skalników 6
  59-100 Polkowice
  tel. 76 740 01 65
  e- mail: hp.polkowice@ohp.pl, katarzyna.nowak@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; operator obrabiarek skrawających; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; cukiernik; piekarz;

W rejonie Jeleniej Góry:

1-3 Hufiec Pracy Bolesławiec
  (funkcjonuje grupa wychowawcza w Zgorzelcu)
  Komendant HP - Nina Rusin
   ul. Tysiąclecia 51
  59-700 Bolesławiec
  tel./fax 75 732 86 06,
  e-mail: hp.boleslawiec@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia, Rzemieślnicza Nauka Zawodu (w Bolesławcu)
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz; dekarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; cukiernik; piekarz; stolarz;

Grupa wychowawcza w Zgorzelcu
  st. wychowawca - Joanna Żuber-Żółtowska
  ul. Warszawska 1
  59-900 Zgorzelec
  tel. 75 641 25 40
e-mail: gw.zgorzelec@ohp.pl

1-6 Hufiec Pracy Jelenia Góra
  Komendant HP -  Lucjan Danielewicz
  ul. Wiejska 29
  58-506 Jelenia Góra
  tel. 75 75 342 37
 e-mail:  hp.jeleniagora@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII, VIII klasa), Rzemieślnicza Nauka Zawodu
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; rolnik; ogrodnik; kamieniarz; murarz-tynkarz; lakiernik; blacharz samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; stolarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1-10 Hufiec Pracy Kamienna Góra
  Komendant HP - Małgorzata Żółtowska-Dzierzbińska
  ul. Lubawska 8
  58-400 Kamienna Góra
  tel. 75 769 52 36
  e-mail: hp.kamiennagora@ohp.pl
Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; murarz- tynkarz; blacharz samochodowy; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik; piekarz; stolarz;

W rejonie Wrocławia:

1-4 Hufiec Pracy Wołów
 Komendant HP -  Aldona Augustyńska - Mikołajczyk
  pl. Szkolny 1
  56-100 Wołów
  tel. 534 617 771
  e-mail:  a.augustynska@ohp.pl
  e-mail:  hp.wolow@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego:  Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; fryzjer; sprzedawca; betoniarz-zbrojarz; ślusarz; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; piekarz; stolarz; operator urządzeń przemysłu chemicznego; cukiernik

1-47 Hufiec Pracy Wrocław
  Komendant HP - Cecylia Sulima
  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
  50-413 Wrocław
  tel. 71 342 47 75, 71 798 59 48
  e-mail: hp.wroclaw@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII, VIII klasa),  Branżowa Szkoła I Stopnia.
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz; sprzedawca; fryzjer; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik; piekarz; ślusarz;

Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa dla dorosłych (VII, VIII klasa),  Branżowa Szkoła I Stopnia, Rzemieślnicza Nauka Zawodu
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec;

 

1-48 Hufiec Pracy Trzebnica
  Komendant HP - Agnieszka Januszowska
  ul. Żeromskiego 25
  (siedziba Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy)
  55-100 Trzebnica
  tel. 071 312 17 03 ,  502 405 756
  e-mail: hp.trzebnica@ohp.pl
 
 Formy kształcenia ogólnego: Branżowa Szkoła I Stopnia
 Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, ślusarz, wędliniarz, cukiernik, stolarz i inne

1-63 Hufiec Pracy Strzelin
  Komendant HP - Katarzyna Wachowska
  ul. Pocztowa 3
  57-100 Strzelin
  tel. 71 392 28 65
  e-mail: hp.strzelin@ohp.pl
 
Formy kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy (VII, VIII klasa), Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz;

Wytworzył:
Justyna Sobaś
(2013-04-23)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-23 11:02:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2023-09-13 13:57:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki