Młodzieżowe Biura Pracy

Młodzieżowe Biuro Pracy (MBP) jest jednostką organizacyjną OHP, usytuowaną w strukturze CEiPM, realizującą zadania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz krótkoterminowego zatrudnienia uczniów szkół ponadpodstawowych.

Głównymi adresatami działań MBP jest młodzież:

  1. zagrożona wykluczeniem społecznym, do której zalicza się w szczególności młodzież w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, jest to z reguły młodzież zaniedbana wychowawczo, wywodząca się ze środowisk niedostosowanych społecznie lub wręcz patologicznych,
  2. bezrobotna w wieku od 18 do 25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, wymagająca wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy.

Na Dolnym Śląsku działają następujące Młodzieżowe Biura Pracy OHP:


Młodzieżowe Biuro Pracy OHP – Wałbrzych
pl. Magistracki 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 074 665 39 50, fax 665 39 51
mbp.walbrzych@ohp.pl


Młodzieżowe Biuro Pracy OHP – Legnica
ul. A.Mickiewicza 21, 59-220 Legnica
tel. 076 862 47 37 
mbp.legnica@ohp.pl


Młodzieżowe Biuro Pracy OHP -  Jelenia Góra
ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra
tel. 075 645 77 37 
mbp.jeleniagora@ohp.pl


Młodzieżowe Biuro Pracy OHP – Wrocław
Wyb. J.Słowackiego 9, 50-413 Wrocław
Tel. 071 343 34 11 
mbp.wroclaw@ohp.pl

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2013-04-23)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-23 10:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2022-02-21 14:41:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki