Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  są ponadpowiatowymi jednostkami realizującymi działalność w zakresie rynku pracy.

CEiPM OHP  realizują w szczególności zadania w zakresie:

- badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
- merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudniania uczestników OHP,
- kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania  w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy,
- prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
- przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków,
- organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów,
- organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży,
- prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań, współpracy  z urzędami pracy,
placówkami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku pracy.

Wewnętrznymi formami organizacyjnymi działającymi w strukturach dolnośląskich Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP są:

•  Młodzieżowe Biura Pracy,
•  Mobilne Centra Informacji Zawodowej,
•  Młodzieżowe Centra Kariery.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują cztery Centra Edukacji i Pracy Młodzieży:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP w Jeleniej Górze, które obejmuje obszarem swojego działania  powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski (łącznie z miastem na prawach powiatu), kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki.

Dyrektor CEiPM OHP - Marta Kozak
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel. 075 645 77 30, tel./fax 645 77 32
e-mail: ceipm.jeleniagora@ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP w Legnicy, które obejmuje obszarem swojego działania powiaty: głogowski, jaworski, legnicki (łącznie z miastem na prawach powiatu), lubiński, polkowicki, górowski i złotoryjski.

Dyrektor CEiPM OHP – Małgorzata Derkacz
ul. A.Mickiewicza 21
59-220 Legnica
tel. 076 862 47 37, fax 076 852 56 20
e-mail: ceipm_legnica@ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP w Wałbrzychu,  które obejmuje obszarem swojego działania powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski (łącznie z miastem na prawach powiatu), ząbkowicki.

Dyrektor CEiPM OHP - Bożena Czech
pl. Magistracki 3
58-300 Wałbrzych
tel. 074 666 75 70, fax 074 665 39 51
e-mail: ceipm_walbrzych@ohp.pl   

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP we Wrocławiu , które obejmuje obszarem swojego działania powiaty: oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wrocławski (łącznie z miastem na prawach powiatu), wołowski.

Dyrektor CEiPM OHP - Monika Skuballa
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
tel. 071 343 34 10, 344 49 08 w.36, 343 34 01
50-413 Wrocław
e-mail: ceipm_wroclaw@ohp.pl

 

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2013-04-22)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-22 15:02:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2023-09-04 09:12:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki