Tryb rozpatrywania wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są i rozpatrywane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 22.01.2002r.)

Wszystkie skargi i wnioski ewidencjonowane są z Rejestrze skarg i wniosków Dolnośląskiej WK OHP we Wrocławiu.

Wojewódzki Komendant OHP we Wrocławiu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w terminach podanych na tablicy ogłoszeń po wcześniejszym zaawizowaniu tj. w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 oraz w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00 zgodnie z § 47 Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu.

Wytworzył:
Agata Klucznik
(2013-04-22)
Udostępnił:
Klucznik Agata
(2013-04-22 14:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Klucznik Agata
(2022-02-21 14:24:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki